Landscape Design Conference 2022

Square

Location:
Žalgirio Arena, Kaunas

Date:
21st September, 2022

The urgent and growing environmental challenges in cities posed by the urban heat islands, floods, declining biodiversity, increasing air and water pollution, and the consequences of the global pandemic, demand a shift of our principles and priorities as professionals and citizens of urban areas.

To tackle these challenges, an increasing number of cities around the world have already turned to nature, successfully integrating green city strategies that deliver economic, social, ecological and health benefits for residents and surrounding ecosystems. Today, we are living on the brink of a transformational breakthrough and those cities that are taking the lead now, will ensure their future success.

The NATURE. HUMAN. CITY. conference aims to introduce the Kaunas city community, professionals, and businesses to green infrastructure principles, share innovative planning tools that promote green cities, communicate exemplary practices and lessons from the United Kingdom, Austria, Finland, Sweden, France, and to create an inviting environment to inspire discussions about the potential uses of green infrastructure strategies in the city of Kaunas.

The conference is organised as part of Magenta Landscape Design Festival and Kaunas European Capital of Culture 2022 events.

Dėl neatidėliotinų ir didėjančių klimato kaitos iššūkių miestuose, karščio salų, potvynių, nykstančios biologinės įvairovės, didėjančios oro ir vandens taršos, bei pasaulinės pandemijos pasekmių, turime, kaip specialistai ir miesto gyventojai, keisti savo principus ir prioritetus.

Siekdami įveikti šiuos iššūkius, vis daugiau miestų visame pasaulyje jau atsigręžė į gamtos teikiamas naudas, sėkmingai integruodami žaliąsias miestų vystymosi strategijas, kurios teikia ekonominę, socialinę, ekologinę ir sveikatos naudą gyventojams bei miestų ekosistemoms. Šiandien gyvename ant transformacinio proveržio slenksčio ir tos savivaldybės, kurios dabar imsis lyderystės pozicijų, užtikrins savo sėkmę ir gerovę ateityje.

Konferencijos GAMTA. ŽMOGUS. MIESTAS. tikslas yra supažindinti Kauno miesto bendruomenę, verslą bei įvairių sričių ekspertus su žaliosios infrastruktūros tema, pasidalinti inovatyviais žalinimo įrankiais ir praktikomis iš Jungtinės Karalystės, Austrijos, Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, bei sukurti terpę diskusijai apie Kauno galimybes pritaikyti ir išnaudoti žaliosios infrastruktūros potencialą tvarios miesto ateities kūrimui.

Konferencija „Gamta. Žmogus. Miestas“ organizuojama kaip Magenta landšafto festivalio ir Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 renginių dalis.

 For any queries regarding the NATURE. HUMAN. CITY landscape design conference, please email us to:

info@bluma.lt