LDF 2020 tema

Square

Pagrindinė festivalio 2020 metų tema – landšafto ir dizaino kiemai. Šią temą praėjome vystyti jau 2019 metų rugsėjo ir spalio mėnesio seminaruose ir bendruomenių dirbtuvėse [projektas „Kiemas nr. 1“], į kurias įsitraukė tiek gatvės menininkai, architektūros specialistai, landšafto dizaineriai ir žemės meno kūrėjai, tiek ir vietos gyventojai bei verslininkai. 2019 metais aktyvuotas Landšafto dizaino festivalis analizuoja miesto, pastatų, viešų erdvių ir kiemų dizainą, gyventojų aplinkos kūrimą, meno, gamtos ir kultūros derinimo praktikas, siekiant sukurti vertes formuojančias ir dizaino sprendimais grįstas lauko zonas. Privačiam, bet viešam kiemui pritaikytas „design thinking“ metodu valdomas kūrybinis procesas, skirtingų dizaino laukų specialistų įtraukimas išryškino aktualią Lietuvos miestų problemą – į viešų erdvių dizainą ir kūrybos procesą retai įtraukiami skirtingų specialybių profesionalai, paliekant šį darbą tik architektams ar valstybės tarnautojams miesto administracijose. Naujai pasirinktas kelias jau sudomino visą gausybę partnerių, tame tarpe Nac. M.K. Čiurlionio dailės muziejų, Kauno miesto muziejų, Kauno menininkų namus ir kitas žinomas Kauno kultūros institucijas, turinčias memorialinių muziejų sodus, kiemelius ar kitas viešas erdves. Festivalis sulaukė dėmesio ir iš kitų, kūrybine prasme sudėtingai suvaldomų Kauno naujamiesčio ir senamiesčio kiemų.

Šį dėmesį sustiprina ir tai, kad Landšafto dizaino festivalio metu vykdoma veikla nėra ir negali būti trumpalaikė, ji bus kasmet tęsiama, tačiau ir papildoma naujomis dizaino temomis ir naujomis kūrybiškomis formomis.