Apie Kauną

Kaunas – ypatingai nuo landšafto priklausantis miestas. Kauno urbanistinę plėtrą įtakojo Nemuno ir Neries upių santaka, upių slėniai ir mažųjų upelių griovų šlaitai, senasis ąžuolynas, dirbtinis Kauno marių tvenkinys. Kauno miestas turi galimybę atverti savo viešąsias erdves, aikštes, gatves į gamtines vertybes – upes, šlaitus, kitus žaliuosius plotus. Miestui reikia kūrybiškų ir į gamtą orientuotų sprendimų, dėl apleidimo uždariai atrodančių sklypų atvėrimo, subtilaus paupių ir šlaitų humanizavimo, apžvalginių takų įrengimo. Tokia kryptinga veikla leistų geriau justi savo aplinką, pažinti gamtą, žemės meną, landšafto dizaino ir kūrybiškumo reikšmę miesto plėtrai ir žmogaus gyvenimo kokybei, ryškiau eksponuoti Kauno miesto architektūrines ir istorines vertybes, kelti jo kūrybinį prestižą, tarptautiniame lauke būti atpažintai kaip veikliai UNESCO Kūrybinių miestų tinklo narei. Šios aplinkybės ir geografinė šalies pozicija, puikus susisiekimas tiek žemės, tiek oro keliais, provokuoja šį miestą tapti ryškiu tarptautiniu landšafto dizaino centru ir iki 2025 metų tapti Europos žaliąja sostine [Europos Komisijos suteikiamas vardas].